Hariduskäik:
2019 – 2022 Moskva Pedagoogika Riiklikülikool/ Moskovski pedagogitšeskigosudarstvennõi universitet
Psühholoogia ja pedagoogika, spetsialiseerumisega isiksuse arengu psühholoogilisele toele laste tervistusasutustes eriala.
Magistrikraad
1992 – 1996 Narva Kõrgkool
koolipsühholoogi eriala

Täiendkoolitus:
2018 – 2019 Tartu Ülikool, Eripedagoogika, maht 320 ak. tundi
2020 TORE juhendajate, MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis, maht 74 ak. tundi

Töökogemus:
1996 – Lasnamäe Vene Gümnaasium, koolipsühholoog, inimeseõpetuse õpetaja, klassijuhataja, ringijuht
2019 – VEPA kooli- ja piirkonnamentor

Muu: olen KIVA meeskonna liige; tegelen uurimistööde juhendamisega gümnaasiumi astmel; korraldan ja viin läbi üritusi õpilastele ja koos õpilastega. Nt. Sellel aastal koos 11. klassiga valmistasime ette ning viisime läbi ürituse “Minu Eesti. Meie Eesti. 104”.