Haridus

2020 Business Assistance and Digital Marketing Helppy in the International Freelance School, 5 nädalat
2018 Career Coachingu olemus I, II, III moodulid
2017 International Higher School of Practical Psychology, Riia Wisbadeni Psühhoteraapia Akadeemias (WAAP), Positiivse psühhoteraapia baaskursus, 120t
2017 Kariäärinõustamise alused, Innove 62 t
2017 Sisseiuhatus isiksusepsühholooqiasse, TU 52 t
2016 Narva Kutseöppekeskus, Turismikorraldaja Õppisin teenuse turundus, kirjutasin äriplaan „Turismitalu arendamine“
2016 Andras, Kutsetunnistus — Karjäärinöustaja, tase VI
2016 Andras, Kutsetuunistus – Täiskasvanute koolitaja, tase VI
2015 Andras, Kutsetuunistus – Täiskasvanute koolitaja, tase V
2012 Tartu Kutsehariduskeskus, Kelner I, Kutsetunnistus
2004 Moskva Sotsiaal- Humanitaar Instituut, magistrikraad, Psühholoog, Lõputöö: „Meeste ja naiste psühholoogilised omaduste erinevused“
2003 Sotsiaal- Humanitaar Instituut, bakalaureus, Psühholoog-logopeed Lõputöö: „Elukutse valikuga seonduvate väärtushinnangute ja isiksuse individuaalsete psühholoogiliste omaduste uurimus“
1998 Sillamäe Kutsekool, sekretär-asjaajaja

Täiendöpe:

2016 Mobility of youth workers, Slovakia participants of TC BeNovative, EU Erasmus+
2016 Junior Achievement Eesti pöhikooli 3.astme programmi „Mina, majandus ja ettevõtte“, 20 tundi
2010 Lasteaia kui organisatsiooni juhtimine“ 160t, Lõputöö: „Nägemus lasteaia juhataja tööst“
2010 „Eelkoolipedagoogika“ 120t,
2008 „Foobiate psühhoteraapia“, 24 t Existential terapy Association Gordoni koolitus, 48t
2006 „Üldhariduskooli juhtimine“ 240t Löputöö: „Sissehindamine koolis“
2004 „Eripedagoogika parandusõppeks“ 160t Lõputöö: „Töö hariduslike erivajadustega lastega koolis“
2002 Tallinna Pedagoogika ülikool ja Täiskasvanute Hariduse Keskus „Koo1ipedagoogika„160

Teenistuskäik

Alates 2002 aastast Olen töötanud üle 17 aasta üldhariduslikus koolis õpetajana, õppealajuhatajana, õpetasin sotsiaalseid aineid; ajalugu, ühiskonnaõpetus, psühholoogia, karjääriõpetus, ettevõtlus. Kasutan eesmärkide saavutamiseks nõöustamise aktiivseid meetodeid, muudan õppeprotsessi ja nõustamiseprotsessi iga klienti/ õpilase jaoks loominguliseks ja köitvaks. Career Consult OÜ, asutaja, juht ja koolitaja- 2012 – Career Consult OÜ eesmärk on aidata inimestel oma töös ja karjääri rohkem rõõmu tunda ja enesearendamine. Aitan inimestel möista iseennast ja leida oma karjääritee. Peamised tegevusalad on psuhholoogia, karjäär, loovus. Kirjutasin raamatud. 2012-2013 töötasin   Tartu   Hariduse   Tugiteeriuste    keskus karjäärinõustajana. 2014 Turom dmc, Rimini, Itaalia. Improving practical skills in Europe 200t. 2015-2016 Tallinna Mustamäe Humanitaar Gumnaasium, karjääri- ja ökonoomika öpetaja 9 k1, 11.k1. Töötasin SA  Innove Pöhja-Eesti Rajaleidja keskuses karjäärinõustajana a1ates 01. detsember  2015 kuni 30.juuni 2018. Minu otsesed tööülesanded oli seotud kuni 26 aastaste noorte nõustamisega,  samuti  nendega  seonduvate  täiskasvanutega — lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, noorsootöötajad, kohalike omavalitsuste spetsialistid, jne. Mina andsin suure panuse just venekeelsete koolidega kontakti hoidmisesse ja vene emakeelega noorte nõustamisesse. (ka HEV õpilastega). Esinesin loengutega ka täiskasvanud  õppijatele.  Koostöö Tallinna  koolivõrgustikuga – koolitused kooliõpilastele ja karjääriteenuste arendamine Rajaleidja poolt. Osalen metoodiliste ja karjääriõppega seotud materjalide koostamisel. 11.11.2019- 11.11.2020 Johhanes Mihkelsoni Keskus, koolitaja karjäärinõustaja projekti raames 01.09.20202022 Tallinna Läänemere Giimnaasium, ökonoomika õpetaja 9.k1. 2022 – k.a. Eesti Töötukassa, Karjäärinõustaja.
Aktiivne panus täiskasvanukoolituse, -hariduse valdkonnas
Täiskasvanute nöustamise ja koolitamisega alustasin 2015 aasta jaanuarist ning tegelen seda tänaseni. • Olen Karjääri- ja psühholoogiaorganisatsioonide liige (KNÜ, WAPP)

•   2019 “Aasta koolitaja nominent „ V Koolitajate mittekonverents “KOOLITUSE HEADUS” •   5 raamatu autor, mis käsitlevad meeste ja naiste suhteid, peresuhteid, lapsevanemaks olemist, värviteraapiast, tervislik toidust ja enesetäiendamist. Kohtun raamatute lugejatega. •  Olen avaliku elu tegelane, 2018.a. osalesin koriverentsil “Uksiridus” •  Oma tegevuse avaldamisest aitab mind koostöö ajalehtedega ja meediakanalitega. Olen aktiivne sõnavõtja ja intervjuu nii raadios Raadio 4 •  2018-    k.a.   3   korda   aastas   osales    projektis    ProLife —.prolife.ee, Fitnessday, koolitusi ja Workshopi läbiviimine. pro1ife.ee “Prolife Estonia” fitness day) •  Suveks tööle! Osalesin Noorte toomeesil 2017-2018 Töötuba ja intervjuud, meedia suhtlemine. •  Osalesin konverentsis KNU “Terve karjäär” 2018- individuaalne karjäärinõustamine. •  Osalesin ja töötasin elukestvate õppe ja eriala konverentsidel ja seminaridel (töögrupis Innove). •  Viimane 5 aasta jooksul olen koolitanud erinevatel inimeseks olemisega seotud teemadel: eneseareng, motivatsioon, karjääri planeerimine, enesevaldamine ja praktiline psuhholoogia; suhtlemis- ja möjutamisoskused; sotsiaaliseerimine ja koostööoskused. •  Ning tihti tegelesin karjäärivaldkonna koolitusi, enesearenduse, klienditeenindajatele, töötutele ja töötavatele täiskasvanutele ja noortele ning lastevanematele • Koostöö Hopneri maja täiskasvanuhariduse populariseerimine (Hopneri maja Lapsevanemate kool ja Seenioride suunatud koolitusi. Näiteks, koostöö Hopneri majas Lastevanemate kooliga (Loeng “Mis on naiste önn?” ja Hopneri majas Seenioride Ulikooliga (Psiihholoogia “Mis on iiksindus?”) Minu järgmine eesmärk – Täiskasvanute koolitaja, tase 7. Edaspidi soovin organiseerida Täiskasvanute koolitaja koolitusi, juhendama, nöustama ja koolitada teisi koolitajaid. Väike esimene samm oli 2020.a. individuaalne nöustasin ja juhendasin kutseteadmistesse ja -tegevusse, koolitasin teisi koolitaja, kuidas ennast analuusida nagu täiskasvanud koolitajana ja vormistada eneseanaluusi (Koostöö Täiskasvanute koolitaja koolituse raames, Pärnus) https://meistri1ese11iks.ee/kontakt /kadri-koha/ Aprillis 2021 alustan uus koolitusi valdkond- Kogemusnöustaja koolitusi läbi viia.

Töökogemus täiskavanute koolitajana üle 10 a.